Category: Important

Deelen behaalt Geregistreerd Museum status !!!

On Monday,,nl,Then finally lay the long-awaited decision of the Museum Registration Foundation in our mailbox,,nl,The Museum Vliegbasis Deelen meets all the requirements for registration in the Museum Register,,nl,the conversion of,,nl 9 October 2017 lag dan eindelijk de langverwachte beslissing van de Stichting Museumregistratie in onze brievenbus: het Museum Vliegbasis Deelen voldoet aan alle vereisten voor registratie in het Museumregister: de omzetting van...

Digital Archive offline

On this site, we could visulaize the contents of our image bank located in the Gelders Archief.. Unfortunately, but understandable, the Gelders Archive will, as of 1 January 2016 alleen maar eigen beeldmateriaal opslaan en toegankelijk maken....