De Nachtjacht

Als antwoord op de massale nachtelijke aanvallen op Duitse steden en industriegebieden ontwikkelden de Duitsers een tactiek met ondersteunende techniek voor de Nachtjacht.
In onze archieven en expositie duiden vele namen van personen, scholen, foto’s en maquette van radiopeilstation op de pioniersrol van Arnhem en Deelen.

nachtjacht

Het kan zonder meer gezegd worden dat Deelen een belangrijk deel van de bakermat is voor de radar en lucht verdediging zo als het ons nu bekend is, met de bunker Diogenes als hart. De Teerosen radiopeilstations in een kring daar omheen.
Zeer recent is de gehele expositie over de nachtjacht aangevuld en verbeterd. U krijgt niet alleen een aantal unieke zaken extra in de vitrines maar een goed inzicht in hoe toen de luchtverdediging werkte. Een volledig overzicht van de inrichting maar ook de werking van de bunker Diogenes. Enkele unieke zaken zoals de lichtstraal apparaten (lichtspucker) die gebruikt werden om de posities van aanvliegende formaties aan te geven op de grote kaart.
Met nog meer voorwerpen en foto’s uit de bunker Diogenes. De meest spectaulaire is de glaskaart. Op dit moment is de restauratie hiervan nog in volle gang.
Deze glaskaart werd gebruikt voor het aanduiden van de routes die de geallieerde bommenwerpers namen. Dit werd gedaan door de “Blitzmädchen” met  “Lichtspucker”
Hierop kon dan de vluchtleiding hun akties baseren. (hoeveel vliegtuigen moeten onderscheppen, welke richting, hoogte etc.)

Misschien ook interessant: