Word Donateur

Museum Deelen wordt geheel geexploiteerd door vrijwilligers. Alle werkzaamheden worden door ons zelf gedaan en kosten worden door ons zelf opgebracht. Daarbij gesteund door de opbrengsten van de entree en (onmisbaar !) onze donateurs.
Wij zoeken altijd donateurs ! Wilt u donateur worden gebruik dan ons contactformulier om u aan te melden. Voor slechts 22,50 euro per jaar (meer mag) bent u al volwaardig donateur. U krijgt dan bericht van al onze evenementen en lezingen. U ontvangt onze nieuwsbrief en u heeft onbeperkt gratis toegang tot het museum.

Uw hulp is onmisbaar !

 

Wilt u sponsoren met materiaal of wilt u zich ook als vrijwilliger inzetten, bel dan voor een geheel vrijblijvende afspraak om eens te kijken of het iets voor u is.

Voor het sponsoren van materiaal of werkzaamheden willen wij u er op wijzen dat wij een culturele ANBI instelling zijn. Wij zijn hier voor aangemerkt omdat wij voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied, in dit geval cultureel erfgoed. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de belasting dienst: Welke belastingvoordelen heeft een ANBI